Calendrier

| mardi 5 février 2019 |
Événement global

2n-AG10 + 2n-AG11 Barcelona

09:00 » 17:00
Visita a la fira d'empreses simulades.
Els alumnes fan una presentació oral a l'auditori i un networking.